Dňa 20. 10. 2007 o 13:30 hod vo Františkánskej záhrade v Skalici sme
legalizovali naše 7 ročné "chodenie"