Obrad sa kona 18.07.2009 v Zichyho palaci v Bratislave o 17tej hodine a oslava v restauracii Pohoda.