Termín : 9.5.2009 o 15.00 hod
Miesto obradu: obecný úrad Nesvady
Miesto hostiny: Penzión Eder, Nesvady