Aj my sme už začali s prípravami! Náš deň "D" bude 18.7.2009.