Láska nás zviedla, láska nás spojí, v láske a vernosti budeme svoji.
Svadba bude 19.7.2008. Veľmi sa na náš deň tešíme. Výzdoba bude zeleno - biela.
Už je všetko zajednané: sála, kostol, fotograf, DJ, kameraman, súbor na odčepčenie, harmonikár. Svadba bude slovensko- francúzska. Teraz ma už len čaká diplomovka a štátnice.