Niečo s tohto by som chcela mať , ak by som sa znovu vydávala