Svadba sa mi blíži...7.7.2007 a ja som sa rozhodla,že nenechám nič na náhodu a prípravu na svadbu mojich snov sa dokonale pripravím. Príprava začala asi 9 mesiacov vopred. Šaty, prstene, doplnky, kostol, reštaurácia, výzdoba, zákusky....a tď...Hádam v ten deň dopadne všetko tak, aby sme všetci boli maximálne spokojní...