Všetky chvýle každej doby
nech v žití šťastie zdobí.
Deľte sa o všetko a v každý čas,
aby keď na vlasy sadne mráz,
keď zvädne telo,
zhasne oka jas,
mohli ste si povedať,
že ste prežili krásny čas.
Nech život Váš je rozprávka,
kde kráľom je pokoj a kráľovnou láska.