Z týchto toriet si mám vybrať???? Ale ja neviem ktorú:()()()()()