Naše prípravy boli krátky, ale na koniec sme zvládli všetko :-)