Kategórie

Poznáte všetky pravidlá svadobnej etikety?

Pravidlá slušnosti a bontónu v spoločnosti pozná hádam každý z nás, určite ale nezaškodí si ich zopakovať a utvrdiť sa v nich. Každá spoločenská udalosť, vrátane svadby, má svoje uznávané pravidlá správania sa, ktoré sa inak nazývajú aj etiketa. Aj keď si nepotrpíte na tradície našich starých mám, poznanie svadobnej etikety sa vám určite zíde. Vďaka nej sa môžete vyhnúť faux-pas počas svojho veľkého dňa, či svadobného dňa iných dôležitých ľudí vo vašom živote.

Svadobná etiketa pred svadbou

Svadobná etiketa je bezpodmienečne spätá so svadbou, no nejde len o etiketu počas svadobného dňa. Bezprostredne s ňou súvisí aj svadobná etiketa pred svadbou, kedy je tiež vhodné riadiť sa určitými pravidlami, vďaka ktorým predídete nechceným situáciám.

Pozvánka na svadbu

Každý hosť by mal dostať písomné pozvanie na svadbu alebo priamo na svadobnú hostinu, a to priložením informácie o mieste konania hostiny. V prípade vašej svadby si dajte záležať na tom, aby ste skutočne pozvali len tých ľudí, ktorých na svojej svadbe chcete mať.

Svadobná etiketa hovorí o tom, že svadobné oznámenie je vhodné posielať najneskôr šesť týždňov pred svadbou. Netreba zabudnúť na to, že v svadobnej pozvánke by malo byť uvedené aj či si so sebou môže hosť vziať deti alebo či je pozvaný sám alebo so svojou polovičkou.

Svadobný odev hostí

Svadobní hostia by mali svoj odev prispôsobiť miestu a času konania svadby, prípadne originálnym požiadavkám budúcich novomanželov. Muži zvyčajne volia na svadbu svoj najlepší a najkrajší oblek doplnený vhodnými doplnkami (opasok, vreckovka, prsteň) a elegantnými topánkami.

Netreba zabudnúť ani na kravatu či motýlika. Dámy zvyčajne volia elegantné spoločenské šaty, či už dlhé na luxusné a väčšie svadby alebo krátke šaty na svadby s menším počtom hostí. Dámy v zrelšom veku môžu zvoliť nohavicový alebo sukňový kostým.

Svadobné dary

Svadobná etiketa hovorí o tom, že hostia by mali svadobné dary pre snúbencov doniesť deň vopred na miesto určené snúbencami, pokiaľ je to možné a snúbenci to vyžadujú. Zvyčajne sa však dary odovzdávajú počas pohostenia ešte pred samotným svadobným obradom. Ku každému svadobnému daru je dobré pripojiť osobné prianie pre novomanželov a darček je vhodné pekne zabaliť. Stále obľúbenejšie sú u snúbencov online zoznamy svadobných darov, ktoré by radi dostali a potešili by ich.

Svadobná etiketa počas svadobného dňa

Prejdime k bodom obsahujúcim svadobnú etiketu spätú priamo so svadobným dňom, teda týkajúcu sa svadobného obradu a svadobnej hostiny:

Vstup na svadobný obrad

V prípade, že sa svadobný obrad koná v budove, ktorej súčasťou sú schody, svadobná etiketa hovorí, že pri kráčaní po schodoch hore, ide vyššie pred pánom dáma, a naopak, v prípade zostupovania zo schodov dole, ide prvý pán, aby istil dámu napr. v prípade pošmyknutia.
Do sály alebo kostola vchádza podľa etikety žena vždy po pravici muža.

Usadenie hostí na svadobnom obrade

Svadobná etiketa vraví, že či už v sále alebo v kostole, na strane nevesty by mala sedieť jej rodina a na strane ženícha naopak ženíchova rodina. V prvých radoch by mali sedieť rodičia, starí rodičia a súrodenci snúbencov. V ďalších radoch má sedieť najbližšia rodina, ďalej vzdialenejšia rodina a pri konci miestnosti ostatní prítomní svadobčania.

Správanie svadobných hostí na obrade

Svadobní hostia prichádzajú na miesto konania svadobného obradu pre istotu približne o pol hodinu skôr. V prípade, že meškajú, svadobná etiketa vraví, že by mali radšej ostať vzadu alebo vonku, aby svadobný obrad nenarúšali.

Pri obrade by mali všetci hostia v tichosti sedieť. V prípade cirkevných obradov je slušné, aby si hostia všímali, čo sa deje okolo nich v rámci náboženského obradu a snažili sa, dá sa povedať, splynúť s davom. Ide najmä o úkony, ako je postavenie, sedenie či kľačanie.

Zasadací plán hostí na svadobnej hostine

Ako šikovná pomôcka pri zostavovaní zasadacieho plánu pre svadobnú hostinu môže slúžiť papier s náčrtom miestnosti a rozmiestnením stolov. Stále obľúbenejšími sú kruhové stoly. V prípade priestoru s dlhými stolmi s hranami, sa tieto stoly najčastejšie spájajú do tvarov písmen U, T, E alebo I. Nezabudnite tiež na menovky pre svadobných hostí na stoloch.

Svadobná etiketa určuje za najvýznamnejšie miesto pri stole jeho stred, pričom významnosť hostí klesá smerom k okraju stola. Pri kruhovom stole sú si všetci svadobní hostia rovní. V strede stola by mali sedieť novomanželia, nevesta vpravo od ženícha. Vedľa nevesty sedia rodičia ženícha a naopak vedľa ženícha rodičia nevesty. Svadobní hostia – páry môžu sedieť oproti sebe, prípadne vedľa seba, pričom páni by mali sedieť po ľavej ruke dám.

Svadobná hostina

Svadobná hostina začína slávnostným svadobným prípitkom, ktorý zvyčajne prednesie svedok alebo jeden z otcov novomanželov. Svadobná etiketa mu dovoľuje upútať pozornosť jemným zaťukaním noža o pohár. Svadobný príhovor by mal byť osobný, výstižný a nie príliš zdĺhavý.

Svadobný tanec

Prvý tanec na svadobnom parkete patrí samozrejme novomanželom, ktorí následne tancujú so svojimi rodičmi a čerstvými svokrovcami. Ďalej sa k nim pridajú svadobčania a zábava môže pokračovať do skorých ranných hodín.


Autor článku: Veronika Červenská / Fotografie: isifa/Shutterstock

Reklama