Svadba dvoch svetov. Asi tak by som nazval túto výnimočnú udalosť. Jeden svet tvorila nórska časť - distingovaný ženích Guttorm s podobne distingovanou rodinou a priateľmi. Tm druhým svetom bola temperamentná latinsko americká zostava okolo nevesty Thiky.
Totálne vnorený do fascinujúceho multikultúrneho deja, som sa neraz v duchu napomenul, že nie som v divadle ale v práci. Úžasná svadba na asi najromantickejšom nórskom ostrove.