Našu svadbičku plánujeme až na budúci rok, ale nápady zbieram postupne už teraz :)