Pomalicky sa to blíži a tako sa pripravujeme... :)

Kameramanovi sme volali este v januari...
Salu vo februari...
V marci sme volali hudbu a v apríli podpíseme zmluvu...
aj ked sa im zdalo ze je to skoro...ale je to zaujímavy datum...