Naš deň sa už pomaly ale isto blíži.
Svoje ANO si povieme 22. novembra 2008