Naše zasnuby sa uskutočnili 4.3.2006 v Rímsko-katolíckom kostole v Radvani o 11.00. Viedol ich pán farár Ferko a bol tam aj kapán Rudko a Mirka čo fotola. Bolo to krásne a hlavný tam bol Boh.