Začalo to nevinne pred siedmimi rokmi...a všetko to krásne spečatíme dňa 26.09.2009