Priprava na naj naj naj den v Živote. Svadba sa uskutoční 11. 10. 2008