Svadba bude dňa 17. 10. 2009 v Trenčíne, plánovala sa len od 28. 8. 2009