Niečo z predstáv, niečo z príprav a niečo z reality . . .