9. september 2006 o 15:30 hod. v kostole v Dolných Lefantovciach
a svadobná hostina v kultúrnom dome Koniarovce.