Co ak sa to raz stane skutocnostou?
tak nech som pripravena :)