Náš deň D bude 6.9.2008 už sa to pomaly blíži, veľmi sa tešíme