... semienko lásky, ktoré bolo zasadené v nás, musí rásť pre nebo