Láska nás zviedla, láska nás spojí, v láske a vernosti budeme svoji....dňa 16. mája 2009