Dodatočne prípravy...všetko som si väčšinou robila sama..mala som predstavu a pokúsila som sa ju zrealizovať :)