Tak začíname sa pripravovať na nas VELKÝ DEŇ. ÁNO si povieme o 16:00 v rímsko-katolíckom kostole v Partizánskom - Šípok.