Pripravy na 1.9.2007 - už je to nebezpečne blízko....tešíme sa na veľký čurbes :)