Svadba sa bude konať 6. septembra 2008 (Kostolište - Heľpa:)