Čím viac obrázkov som videla, tým ťažšie pre mňa je rozhodnúť sa....