Pegas, Bratislava - DNV
19. augusta 2006

V tomto albume sa nachádzajú fotky výzdoby nášho obradu a hostiny, na ktorú som patrične pyšná nakoľko som ju vymýšľala a celú šila ja ... s výnimkou niektorých prenajatých veci ...