Po 6 a pol rokoch chodenia spečatíme svoju lásku 7.8.2010....