Z príprav na náš veľký deň, "deň D", na ktorý sa už obaja veľmi tešíme!!!