10.10.2009 si po ôsmich spoločne prežitých rokoch povieme naše áno a spečatíme tým našu lásku :))) Do tohto albumu budem vkladať svoje nápady a predstavy. Uvidíme, čo z nich sa mi splní :)

Custom Glitter Text