Svadba sa bude konať 9.1.2010
Obrad sa bude konať v dome sv. Alžbety
a hostina bude na obecnom úrade v Cani