Chcem aby sme si nielen tento deň, ale i všetky pred ním a po ňom riadne užili