Konečne sme sa rozhýbali... svadbu budeme mat po deviatich rokoch nášho vážne chodenia...