Prípravy na svadbu, ktorá sa konala dňa 5.5.2007 vo Vyhniach