Aj keď je svadba už za nami, možno tento album poslúži niekomu ako inšpirácia.