Nakoniec som sa rozhodla , že oznámenia si vyrobíme samy , tak zbieram a upravujem nejaké šablóny .
Možno poslužia aj inej nevestičke :)