Náš deň "D" síce už máme za sebou, ale tu sú nejaké detailíky z toho, ako to všetko začalo, aké boli prípravy a aj niečo zo svadbičky ... a aj my dvaja =)