Toto sú moje predstavy o mojom dúfam veľkom a jedinom tak krásnom dni