Odporúčame: Modrastrecha.sk Modrykonik.sk Zahrada.sk Beremese.cz Modrastrecha.cz

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ustanovenia Podmienok používania.

Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookie pravidlá, s ktorými súhlasiš.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Ti vysvetlia, ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré Nám poskytuješ Používaním Našej Internetovej stránky spracúvané, a chránené.

Pri každom Použití Našej Internetovej stránky Nám udeľuješ dobrovoľný súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

1. Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame

Pri Tvojej registrácii na Našej Internetovej stránke od Teba budeme požadovať Tvoje užívateľské meno a emailovú adresu. V určitých prípadoch (napr. registrácia v určitých Službách poskytovaných na Internetovej stránke) od Teba budeme požadovať Tvoje telefónne číslo za účelom overenia Tvojej identity.

Pri Používaní Internetovej stránky si v Tvojom profile, ktorý Ti Registráciou vytvoríme, môžeš, ale nemusíš uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, fotografiu, stav (rodinný, alebo osobný) a meno, vek a fotografiu rodinného príslušníka a pod. Tieto údaje môžeš kedykoľvek vymazať z Tvojho profilu. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na Internetovej stránke.

Tvoje údaje budú spracúvané po dobu trvania Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke. Berieš na vedomie, že z technických dôvodov si uchovávame zálohovanú kópiu Tvojich údajov v Našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 2 mesiacov od skončenia Registrácie alebo na neurčitý čas v prípade, ak ich potrebujeme na dôkazné účely.

Tvoj súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a s ich spracúvaním môžeš kedykoľvek odvolať, a to tak, že zrušíš Tvoju Registráciu na Našej Internetovej stránke (požiadaš Nás o jej zrušenie), to však bude mať za následok zrušenie Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke a výmaz všetkých informácií o Tebe.

2. Ktoré ďalšie údaje spracúvame

Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj My zhromažďujeme informácie všetkých návštevníkov Našej Internetovej stránky, a to pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď (viac o cookies sa dočítaš v sekcii “Cookie pravidlá“).

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto Internetovej stránky, zahŕňajú:

 • prehliadač, ktorý používaš,
 • internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku,
 • operačný systém Tvojho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • unikátna IP adresa zariadenia, ktoré si použil/a na prístup Našu stránku a
 • Tvoje Používanie Našej Internetovej stránky.

3. Ako môžeme Tvoje údaje použiť

Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú u Nás a spracúvame ich len My. Jedinou výnimkou je, ak sa Prevádzkovateľom Internetovej stránky stane namiesto Nás niekto iný (tretia osoba). Tvoje údaje (okrem užívateľského mena a pohlavia), pokiaľ sa Ty sám nerozhodneš inak (napr. uvedením v Tvojom profile), nezverejňujeme.

Údaje, ktoré Nám poskytneš, spracúvame najmä za týmito účelmi:

 • poskytovanie samotnej Služby na Internetovej stránke (t.j. umožnenie Tvojej komunikácie na nej s Ostatnými užívateľmi a jej plnohodnotného Používania),
 • založenie, vedenie a správa Tvojho profilu na Internetovej stránke, ktorý Ti Registráciou vytvoríme,
 • prieskum Tvojho správania sa na Internetovej stránke a jej Používania Tebou,
 • lepšie určenie cieľových skupín užívateľov Internetovej stránky v rámci reklamy,
 • zlepšenie dizajnu Internetovej stránky a optimalizácia jej obsahu a funkcií, a Služieb, ktoré poskytuje,
 • presadenie Našich Pravidiel používania Internetovej stránky a odhaľovanie protiprávneho konania na nej,
 • informovanie o nových produktoch a službách Nás a tretích strán,
 • informovanie o zmenách na Internetovej stránke, Pravidiel jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú Našej Internetovej stránky.

Tieto údaje používame na vytvorenie lepšej Internetovej stránky. Rovnako sledujeme Používanie Internetovej stránky užívateľmi a zhromaždujeme všeobecné demografické informácie. Pomocou týchto údajov sme schopní lepšie pochopiť ako Ty a Ostatní Používate Internetovú stránku a merať efektivitu reklamy. To Nám umožňuje zistiť, ktoré časti Internetovej stránky sú pre Teba najzaujímavejšie, atď. Môžeme tiež použiť údaje na zobrazovanie a zasielanie cielenej reklamy, ponúk a inej komunikácie. Môžeme použiť údaje na overenie, že Ty si oprávnená osoba na Používanie Internetovej stránky a Tvojho profilu.
Nevykonávame profilovanie Tvojich osobných údajov.

4. Prenos údajov a zdieľanie údajov

Tvoje osobné údaje budeme spracúvať vždy len v krajine, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov a ak sa rozhodneme ich preniesť do inej krajiny, vždy to bude len krajina, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Súhlasíš s tým, že Tvoje Príspevky môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako je Google. Môžeš tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako je Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Tvojich údajov, vrátane Tvojich Príspevkov na Internetovej stránke.

5. Reklama

Môžeme Ti prostredníctvom Internetovej stránky zobrazovať a zasielať Ti elektronickými prostriedkami reklamu, a to aj od tretích strán a cieliť ju na Teba na základe údajov, ktoré si Nám poskytol.

6. Tvoje Príspevky na Internetovej stránke

Na Našej Internetovej stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením v Tvojom profile) a iný obsah vo forme Príspevkov (fotografie, atď.). V takomto prípade budú takéto Tvoje údaje a Príspevky prístupné Ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako Niekto iný môže využívať Tvoje údaje a Príspevky. Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od Nás rozumné požadovať.

7. Monitorovanie

Máme právo, ale nie povinnosť, monitorovať všetky Tvoje aktivity počas Používania Internetovej stránky.

8. Informačné novinky a e-maily

Súhlasíš s tým, aby sme Ti z času na čas posielali e-mailom novinky a oznámenia ohľadom Internetovej stránky (aj vo forme newsletterov), pričom Tvoj súhlas budeš môcť kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz v konkrétnom e-maili od Nás alebo priamo v Tvojich nastaveniach na Internetovej stránke. Takisto Nám dávaš súhlas na to, aby sme do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke posielali oznámenia súvisiace s Tvojim Používaním Internetovej stránky (napr. upozornenia na porušenie Podmienok používania a pod.).

9. Ponuky tretích strán

V rámci reklamných kampaní tretích osôb bežiacich na Našej Internetovej stránke a v niektorých ďalších prípadoch (napr. bazár, Profesionáli, atď.) Ti môžeme ponúkať určité výrobky alebo služby prostredníctvom uzavretia zmluvného vzťahu s treťou osobou. Nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za použitie osobných údajov, ktoré im poskytneš.

10. Odkazy na iné stránky

Naša Internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok.

11. Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré si Nám poskytol, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia Našej Internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové a hardvérové zabezpečenia, vrátane brány firewall a šifrovanie dát určených k ochrane Tvojich osobných údajov pred neoprávneným prístupom. Avšak, aj napriek Našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Tvojim osobným údajom a Tvoje Používanie tejto Internetovej stránky znamená, že si ochotná/ý prijať toto riziko.

12. Aktualizácia a oprava Tvojich údajov

Tvoje údaje na Našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť. Odporúčame Ti tak urobiť pri každej ich zmene.

13. Zrieknutie sa zodpovednosti

Nenesieme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za krádež, stratu, zmenu alebo zneužitie osobných alebo iných údajov, ktoré sme v súlade s právnymi predpismi poskytli tretím stranám.

14. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie Internetovej stránky alebo zmenili existujúce). Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním Našej Internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že súhlasíš so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase Používania Internetovej stránky.

Posledná revízia: 21.06.2017

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktuj Nás na adrese privacy@mojasvadba.sk.